Nu har TurnHill nya ägare. Stilmekaniska AB har nu köpt TurnHill, vi kommer att fortsätta som vanligt och ni som kunder kommer inte att påverkas. Vi kommer fortsätta att satsa på kunden först, Kvalitet & leveranser. Nuvarande VD Stig kommer Continue reading

Nu har TurnHill nya ägare. Stilmekaniska AB har nu köpt TurnHill, vi kommer att fortsätta som vanligt och ni som kunder kommer inte att påverkas. Vi kommer fortsätta att satsa på kunden först, Kvalitet & leveranser. Nuvarande VD Stig kommer Continue reading

Nu har TurnHill nya ägare. Stilmekaniska AB har nu köpt TurnHill, vi kommer att fortsätta som vanligt och ni som kunder kommer inte att påverkas. Vi kommer fortsätta att satsa på kunden först, Kvalitet & leveranser. Nuvarande VD Stig kommer Continue reading

Nu har TurnHill nya ägare. Stilmekaniska AB har nu köpt TurnHill, vi kommer att fortsätta som vanligt och ni som kunder kommer inte att påverkas. Vi kommer fortsätta att satsa på kunden först, Kvalitet & leveranser. Nuvarande VD Stig kommer Continue reading

Nu har TurnHill nya ägare. Stilmekaniska AB har nu köpt TurnHill, vi kommer att fortsätta som vanligt och ni som kunder kommer inte att påverkas. Vi kommer fortsätta att satsa på kunden först, Kvalitet & leveranser. Nuvarande VD Stig kommer Continue reading