Om TurnHill

1998

TurnHill AB startade sin verksamhet 1998 för att tillgodose kunder med legotillverkning inom skärande bearbetning. Sedan starten har vi samlat på oss en unik kompetens bland medarbetarna tillsammans med en modernt utvecklad CNC-maskinpark.

2010

2010 stärkte TurnHill sin marknadsposition genom att förvärva finmekanikspecialisten IMK System AB i Skellefteå. Genom förvärvet utökades verksamheten med större lokaler och specialistkunskap inom finmekanik. Vår styrka är att vi kan erbjuda hela kedjan från idé till färdig komponent.

2012

2012 övertog TurnHill företaget Wincent Mekanik AB. Genom övertagandet breddade TurnHill verksamheten och kan erbjuda kompletta lösningar mot processindustrin.

2018

TurnHill expanderar sin produktionsyta med 300 kvm för att möta efterfrågan från kunderna. TurnHill växer inom finmekanik

2020

En ägargrupp med huvudägare Stilmek AB köper upp TurnHill. Genom Stilmek kan nu TurnHill erbjuda både svetsning och skärning av ståldetaljer. TunHill fortsätter att vara i befintliga lokaler och fortsätter att fokusera på finmekanik och avancerad bearbetning.

Just nu

TurnHill har växt genom organisk tillväxt men även genom att köpa spetsföretag inom CNC-bearbetning. Vi har sedan starten alltid fokuserat på att sätta kunden först. TurnHill har lång tradition av samarbete med sina kunder från ett tidigt stadium i produktutvecklingen.

TurnHill investerar årligen i nya kvalitetsmaskiner från Japan för att kunna erbjuda precision och kvalitet till våra kunder. Vår tillverkningsfilosofi gör oss till din kompletta leverantör av små och mellanserier då vi har anpassat verksamheten för att vara en flexibel partner för att just möta dina förväntningar.