Mellanserie

TurnHill har en tradition av att tillverka stora serier. Med denna bakgrund skapar vi alltid förutsättningar vid serietillverkning även om det är mellan 100-300 detaljer. Detta skapar en process där kvalitet och precision skapar kostnadseffektiva lösningar inom mellanserier.