Prototyper & Finmekanik

Genom att använda TurnHill vid prototyptillverkning får man en partner som supportar med teknikkompetens till R&D. Tillsammans kan vi skapa prototyper hög finish och precision. Vi kommer supporta med vår kompetens och ge feedback kring toleranser och geometrisk förslag för att skapa prototyper som blir kostnadseffektiva i serieproduktion

Finish, kvalitet och precision är vad som kännetecknar finmekanik. Kontakta oss på när du har delar som kräver extrema toleranser och finishkrav på ytor.